Кула на залязващото слънце

Голямата кула, построена в низините на връх Миндолуин на запад от р. Андуин в Гондор. Местоположението й на запад от реката, в сравнение с източната кула Минас Итил, е причината тя да се нарича така.

Тя била седалище на Анарион, син на Елендил, и с течение на времето тя заменила Осгилиат като столица на Гондор. Хиляда години преди Войната за пръстена Минас Итил била превзета от назгулите и кулата на залязващото слънце била наречена кула на стражата — Минас Тирит.