Лавандула Ровичкова

Сестра на Лаура Ровичкова, която се омъжила за Ото Многознай и двамата имали четири деца: Хуго, Уфо, Роло и Иглика. Лавандула била пра-прабаба на Фредегар Болгер и Фолко Многознай, а дъщеря й Иглика дала началото на фамилията Влачи-Торбинс.