Леговището на Корубана

Частичен превод на Торех Унгол — име за мрачните тунели в прохода Кирит Унгол, които били обитавани от Корубана.