Леголас Зеленолист

Леголас

Син на Трандуил и принц на горското кралство в северозападните части на Мраколес. Леголас бил елф от синдарите, но се смятал за един от горските елфи. Датата на раждането му не се знае, но изглежда бил роден няколко хиляди години преди Войната за пръстена. Не знаем почти нищо за живота му преди края на Третата епоха. Когато Билбо пътувал за Еребор, той прекарал няколко седмици в залите на Трандуил, а по-късно видял цялата войска на горските елфи. Изглежда вероятно да е срещнал Леголас по това време, но този факт никъде не изрично упоменат.

Леголас бил изпратен от баща си като вестоносец до Ломидол, където присъствал на Съвета на Елронд и предал вестта за бягството на Ам-гъл. Впоследствие бил избран да се присъедини към Задругата на пръстена като представител на елфите. Той придружил задругата, следвайки Гандалф и Арагорн, до нейния край при Амон Хен.

След раздялата Леголас пътувал с Арагорн и Гимли през роханските земи в търсене на Мери и Пипин. Следата ги довела до Ветроклин, която омагьосала Леголас до такава степен, че след войната той и Гимли я посетили отново. Там те разбрали, че хобитите са в безопасност и че Гандалф се е завърнал като Гандалф Белия. Вълшебникът ги завел до Едорас при Теоден, когото изцерил от магията на Саруман. За известно време Леголас се сражавал на страната на роханците в битката на Рогоскал.

След като пътували из Рохан, Арагорн решил да поеме по пътеките на мъртвите и Леголас го придружил заедно с отряд дунеданци от севера и синовете на Елронд. Леголас и Сивия отряд пресекли тъмните дебри на Белите планини, където Арагорн призовал войската на Клетвопрестъпниците, а впоследствие пресекли южен Гондор и достигнали Пеларгир. Там Леголас се сражавал заедно с призрачната армия и пленили флотилията на корсарите. По време на битката той чул крясъка на чайките, което събудило у него копнеж по морето и желание да отплава към далечния запад.

От Пеларгир той отплавал на пленените кораби до Харлонд, пристанището на юг от Минас Тирит, и се сражавал редом с Арагорн в битката при Пеленорските поля. След това той отново последвал Арагорн до портите на Мордор, където станал свидетел на падението на Саурон.

По време на Войната за пръстена Леголас станал близък приятел с джуджето Гимли, което било необичайно за две раси, които гледали с недоверие една на друга. След войната двамата посетили Агларонд и Ветроклин преди да се върнат в домовете си на север. Скоро след това Леголас и Гимли се завърнали на юг с техните народи. Леголас и елфите от Мраколес се установили в Итилиен.

Леголас останал в Итилиен до смъртта на Арагорн през IV 120 г. По това време той последвал копнежа си по морето и отплавал от Средната земя на запад. Според легендите той взел със себе си своя приятел Гимли.