Линда Торбинс

Леля на Билбо Торбинс (по-младата сестра на билбовия баща Бънго), Линда се омъжила за Бодо Гордокрак.