Лоринанд

Едно от многото имена за земите наречени Лориен; както изглежда значението му е „долина от злато”.