Лотириел

Дъщерята на принц Имрахил от Дол Амрот, която се омъжила за крал Еомер от Рохан в последните години от Третата епоха. Техният син Елфвине станал вторият крал от третата родословна линия на Рохан.