Лъжипът

Чифликът на фермера Чудоум, намиращ се блатистата област Мочурището в източните части на Графството. Имотът бил известен с изобилието си от гъби, които Чудоум опазвал с трите си страшни кучета.

Името Bamfurlong е съставено от думите bean „фасул” и furlong „поле, нива”. Преводът „Лъжипът” не е особено удачен.