Маглоров пролом

Низина, лежаща между Химринг и Сините планини, която се явявала пролом в северните планински възвишения на Белерианд. Бил охраняван срещу войските на Моргот в началото на Първата епоха от Маглор, втори син на Феанор.