Маедросови предели

Североизточните гранични земи на Белерианд. Там властвали синовете на Феанор, предвождани от Маедрос.