Майката-река

…на Реката дъщеря, нежна и лъчиста, стройна като върбов клон, като извор чиста — Задругата на пръстена I 6


Тайнствено създание — вероятно някакъв вид воден дух — свързвано с реката Върбоструйка в Старата гора. Тя била майка на Златоронка, която по тази причина се наричала „щерка на реката”.

В поемата „Приключенията на Том Бомбадил” научаваме повече за Майката-река. Тя живеела в дълбок вир на Върбоструйка с дъщеря си, докато Златоронка не била взета от Том Бомбадил за жена. Тя се натъжила, че била оставена да живее сама — в един от последните редове на стиха се казва, че тръстиките въздишали по загубата на дъщеря й Златоронка.