Май Майтапер (дъщеря на Хобсън)

Едно от четирите деца на Хобсън. Баща й бил известен като Въжаря Майтапер, но Май живеела във време, в което фамилното име Майтапер все още не било установено и затова не знаем дали всъщност тя се наричала Май Майтапер.

Май била по-малка сестра на Бързохам Майтапер и леля на Самознай. Тя не трябва да се бърка с племенницата си, по-голямата сестра на Сам, която също се казвала Май. Имайки предвид, че в семейството преобладавали имена на цветя, можем да предположим, че името й всъщност идва от „Майско цвете”, а не от месеца.