Малос

Цвете, растящо в полята на Лебенин в Гондор, което приличало на златна камбанка. Думата „малос” вероятно означава „златно цвете”.