Малък Гелион

Малка река, която извирала под Химринг в северните краища на Белерианд и чиито извор бил близо до този на Келон. Келон течал на югозапад към границите на Дориат, а Малък Гелион криволичил на югоизток, където заедно с Голям Гелион се вливал в река Гелион.