Мардил Воронве

Син на Ворондил Ловеца и наместник на кралете Еарнил II и Еарнур Гондорски. След изчезването на Еарнур в Минас Моргул, Мардил станал първият властващ наместник на Гондор. Воронве има значение на „непоколебим”.