Мармадок Брендифук

Господар на Фуков край, живял близо четири поколения преди времето на Мериадок. Мармадок бил син на Мадок Брендифук и внук на Гормадок, който разширил Бренди-палат. Той се оженил за Адалдрида Болгер и имал четири деца, най-голямото от които — Горбадок, продължил линията на господарите на Фуков край. Бил известен с прозвището „Властни”.