Махтан

Нолдорски ковач от Валинор, който изучил изкуството на обработката на метал и камък от валара Ауле. Махтан предал уменията си на великия майстор Феанор, който се оженил за дъщеря му Нерданел. По-късно Махтан съжалил, че предал познанията си на Феанор, който ги използвал за създаване на оръжия и брони.