Менелтарма

Небесната колона — стръмен връх в централните области на остров Нуменор, на който нуменорците почитали Еру. Според някои сведения, след потъването на Нуменор, Менелтарма останал като самотен остров във Великото море.