Меримак Брендифук

Роримак Брендифук бил господар на Фуков край по времето на прощалното празненство на Билбо. Той имал двама синове — по-големият — Сарадок, който щял да наследи титлата на баща си, и по-малкият — Меримак. Сарадок бил баща на Мериадок от Задругата на пръстена, така че Меримак му се падал чичо. Меримак присъствал на празненството на Билбо и живял до 88-годишна възраст.