Миндолуин

Най-източният връх на Белите планини, под който се намирал Минас Тирит.