Миндон Елдалиева

Високата бяла кула на крал Ингве от ваниярите, издигаща се над къщите и залите на Тирион, великият град на елфите в Аман. В дворовете под Миндон (кулата била наричана просто Миндон) растяло сребърно-бялото дърво Галатилион. В самата кула бил поставен сребърен фар, чиято светлина озарявала морето и мъгливите брегове под Пелорите.

Под кулата Феанор събрал нолдорите след помръкването на Валинор и там изрекъл страшната клетва със синовете си. Оттам нолдорите последвали Феанор в изгнание и последното, което видели от прекрасните земи на Аман бил фара на Миндон Елдалиева. Тогава нолдорите чули пророческо проклятие на Мандос, наречено Прокобата на нолдорите, предупреждаващо ги за злините, които ще се случат ако продължат пътешествието си. Феанор не послушал Мандос, но Финарфин се завърнал на юг и бил посрещнат от фара в кулата.