Мирабелла Тук

Мирабелла била сред най-младите рожби на Стария Тук — от 12-те синове и дъщери само брат й Исенгар бил по-малък от нея. Тя се омъжила за Горбадок от Бренди-палат. Сред седемте й деца били Роримак, наследник на Горбадок като Господар на Фуков край, и Примула, която била майка на Фродо Торбинс.