Млади

Титла, дадена на Еорл, син на Леод, който наследил трона на еотеода в юношеската си възраст след ранната смърт на баща си. Титлата била дадена и на Хаталдир — един от разбойниците в Дортонион, водени от Барахир.