Могили

Гробници на хората от древни дни. През Третата епоха, те били в земите на Арнор и по-късно в Кардолан и дунеданците ги използвали, за да погребват в тях мъртъвците си. Краля-чародей на Ангмар обаче изпратил зли твари да живеят в тях и те се превърнали в места, всяващи ужас.