Моргулски рани

Оръжията на най-великите слуги на Саурон — или поне на назгулите — били омагьосани да проклинат раните, които нанасяли. Раните били различни — тази, нанесена на наместника Боромир, го сразила от болка и скъсила живота му, докато раната, нанесена на Фродо на Бурния връх, за малко не го пренесла в света на духовете завинаги.