Мортонд (долина)

Широката, зелена и плодородна долина в южните части на Белите планини, образувана от река Мортонд, която се вливала в морето на юг, и която била наричана Чернокоренната долина. Намираща се на запад от Ламедон, долината била гъсто-населена област под властта на Гондор, чиито владетел в края на Третата епоха бил Дуинхир. Хората, живеещи там обаче, избягвали горните й склонове, където Мортонд извирала от планините, недалеч от Ерехския хълм. Там се събирали клетвопрестъпниците — духовете, които обитавали черните пътища под планините. По време на Войната за пръстена, Арагорн излязъл от пътеките на мъртвите в края на долината и повел Мъртвите на война, така избавяйки Чернокоренната долина от призраците, която я обитавали дълги години.