Моста на Брендивин

Мостът на източния път, който пресичал река Брендивин. Той бележел източната граница на Графството. Бил наричан още Сводокаменния мост.