Мрачната сила

Често срещан епитет за Саурон, използван предимно в Гондор.