Мрачните планини

Първоначалното име на гористата планинска верига, пресичаща северните части на Зеленогор Велики, чието име било превод на елфическото Емин Дуир. Когато сянката на Дол Гулдур паднала над гората, тя била преименувана на Мраколес, а хълмовете били наречени планини на Мраколес.