Мрачния владетел

Название на двамата велики айнури, който властвали над силите на мрака в Средната земя — Моргот и Саурон.

Първият мрачен владетел — Моргот

Моргот дошъл в Арда в началото й и от северната си крепост Утумно се сражавал с валарите в продължение на векове преди пробуждането на елфите и хората. Валарите го победили и го оковали за три епохи, но след като го освободили той се завърнал в Ангбанд в северен Белерианд. През Първата епоха, нолдорите се сражавали срещу него, за да си възвърнат силмарилите, но накрая валарите им се притекли на помощ и разгромили Моргот, прокуждайки го извън пределите на света.

Вторият мрачен владетел — Саурон

Саурон бил слуга на Моргот, но след поражението на първия мрачен владетел, той станал новият властелин на мрака в началото на Втората епоха. Установявайки се в Мордор, той успял да поквари нуменорците; и макар в края на Втората епоха да бил разгромен, а Черната му кула Барад-дур да била разрушена, той отново се издигнал през Третата епоха. Той бил окончателно сразен с унищожаването на Единствения пръстен през 3019 г. от Третата епоха.