Музиката на айнурите

„Айнулиндале” — великата песен на айнурите в началото на времето, чрез която бил създаден света.