Мъгливите планини

Голямата планинска верига, простираща се в северните части на Средната земя — от Карн Дум на север до Метедрас над Исенгард на юг. Елфите наричали планината Хисаеглир.