Мъртвото дърво

Последното Бяло дърво на Гондор, което увехнало заедно с Белектор II, двадесет и първият управляващ наместник. Мъртвото дърво било оставено в кралския двор на Минас Тирит.