Нар

Старо джудже, което било единственият придружител на Трор в странстванията му в пустите земи на Средната земя. Трор и Нар в крайна сметка отишли в старите джуджешки зали в Мория, които по това време били обитавани от орки и тролове. Трор не се вслушал в молбите на Нар и влязъл в Хазад-дум.

Тогава Трор бил видян за последен път. Той бил обезглавен от орките, а техният главатар Азог издълбал името си върху челото на Трор. Орките позволили на Нар да се завърне при Траин, син на Трор, и да съобщи, че Азог властва в Мория, но това се оказало фатална грешка. Вестта на Нар довела да такъв гняв, че избухнала войната на джуджетата и орките, при която във битката при Нандухирион Азог бил сразен.