Наследник на Елендил

Звание на наследниците на Елендил, който основал Двете кралства в края на Втората епоха. В северното кралство Арнор, чиито владетели били наследници на Исилдур — по-големият син на Елендил, кралете били наследници на Елендил по пряка линия, която не била прекъсната до Арагорн II Елесар.

Политическата ситуация в южното кралство Гондор била по-сложна, защото първият автономен крал бил Менелдил, който не бил пряк наследник на Елендил, защото бил син на по-малкия брат на Исилдур — Анарион. Затова в Гондор титлата се отнасяла за всички крале-наследници на Елендил. Положението се усложнило допълнително с изчезването на последния крал на Гондор — Еарнур, когато кралската власт била поета от наместниците, които управлявали от името на краля.

Тези противоречия били разрешени в края на Третата епоха с коронясването на Арагорн — истинският наследник на трна, който станал крал на Обединеното кралство на Арнор и Гондор.