Наследник на Исилдур

Исилдур бил най-големият син на Елендил и затова по право той и наследниците му наследили званието върховен крал и управлявали двете кралства Арнор и Гондор. След победата над Саурон в края на Втората епоха обаче, Исилдур и тримата му синове загинали в атаката на орките при Перуникови поля.

Единственият наследник на Исилдур останал Валандил, който бил в безопасност в Ломидол. По това време той бил едва единадесетгодишен и не можел да поеме кралската власт. Затова Менелдил, племенник на Исилдур, поел управлението на Гондор и двете кралства били отделени. На юг, Гондор бил управляван от наследниците на Менелдил, но Северното кралство нямало този късмет. То се разцепило на три отделни кралства и постепенно било разгромено от тъмните сили на близкото кралство Ангмар. Арведуи, наследник на Исилдур през 23 поколения, бил последният владетел на Северното кралство. Той се опитал да си възвърне званието върховен крал, но се провалил и бил последният от рода на Арнор, който бил победен от тъмните сили.

Така потомците на Исилдур били почти забравени. Въпреки че техните градове тънели в разруха, линията на наследниците на Исилдур се запазила в продължение на 16 поколения. Последният от потомците му бил Арагорн II от Войната за пръстена, който обединил двете кралства и станал върховен крал на западните земи.