Наследник на Тингол

Елухил — звание на Диор, син на Берен, който наследил дядо си Елу Тингол като владетел на Дориат.