Непрогледната гора

Превод на названието „Мраколес”, използвано в „Хобит”.