Ниенор Ниниел

Дъщеря на Хурин и Морвен. Пътувайки от Дориат в търсене на брат си Турин, тя попаднала под драконовата магия на Глаурунг. Избягвайки в Бретил, тя намерила Турин, но заради магията не успяла да го познае и се омъжила за него. Там тя често била наричана Ниниел, което означава „Просълзената”.