Нимлот (елф)

Елфическа девойка от Дориат, която се омъжила за Диор, наследник на Тингол, и която родила Елвинг.