Нимфелос

Огромна перла, голяма колкото гълъбово яйце (два или повече сантиметра), която била открита на бреговете на остров Балар от елфите от Фалас. Заедно с други перли, Кирдан я дал на своя приятел и съюзник Елу Тингол. Когато Тингол помолил джуджетата от Белегост да му помогнат при построяването на Менегрот, той дал Нимфелос на владетеля на Белегост, който я ценял повече от цяла планина злато.