Нинкуелоте

По-голямото от Двете дървета на Валинор изпълвало земята на валарите с блестяща сребърна светлина и от цветовете му капела искряща роса. Бялото дърво било наречено Телперион, но на куеня името му било Нинкуелоте.

„Нинкуелоте” означава „Бял цвят”. Сивоелфическото име на дървото било Нимлот, което било и названието на Бялото дърво, растящо в кралския двор в Нуменор.