Нолдори от Ерегион

Не се знае много за началото на Ерегион, но изглежда, че кралството е било създадено от Галадриел и Келеборн през осми век на Втората епоха. В тези земи живели и други елфи, но нолдорите били тези, които се интересували от занаяти и майсторство, и затова между нолдорите от Ерегион и джуджетата от Хазад-дум се установила близка дружба. В продължение на над шестстотин години, в новата страна до Мъгливите планини царял мир и благоденствие.

След това в Ерегион дошъл някой, представящ се с името Анатар. Галадриел отхвърлила дружбата му, но той разполагал с огромни познания и влиянието му над елфическите майстори нараствало — особено над Келебримбор, който бил внук на Феанор. По това време Галадриел и Келеборн заминали на изток и основали горското кралство Лориен, а Келебримбор станал владетел на Ерегион.

Под ръководството на Анатар, майсторите-ковачи от Гваит-и-Мирдаин започнали да правят пръстените на всевластието. От тях, три останали незасегнати от влиянието и познанието на Анатар. Така елфите научили, че техният учител бил самият Саурон, който се опитвал да ги покори чрез неговия пръстен-повелител. След като бил разкрит, Саурон изпратил войските си в Ериадор и разгромил Ерегион.