Нуртале Валинорева

„Укриването на Валинор” — след като Мелкор унищожил Двете дървета и Валинор помръкнал, валарите били решени да защитят кралството си от разруха и издигнали укрепления срещу по-нататъшни нападения. Върховете на източната планинска верига — Пелорите, били издигнати до непроходими висини, а по тяхното протежение били поставени стражи, с изключение на Прохода на светлината, където останалите нолдори живеели в Тирион. Валарите създали и лабиринт от острови, известни като Омагьосаните острови сред Сенчестите моря, които не позволявали на моряците от Външните земи да достигнат страната на валарите.

Въпреки че по това време Валинор бил укрит, той все още бил в пределите на света. Дълго след укриването им, бреговете на Аман били достигнати от един кораб. Капитанът на този кораб бил Еарендил, който с помощта на силмарил преминал през Омагьосаните острови и достигнал Валинор, където поискал прошка от валарите и помолил за помощ срещу Моргот.