Обединеното кралство

Така били наречени нуменорските кралства Арнор и Гондор след тяхното повторно обединение от крал Арагорн II Елесар в началото на Четвъртата епоха.