Огледалото на Галадриел

Магическата сребърна купа на Галадриел. Когато била напълнена с вода от потока, отраженията в омагьосаната й повърхност разкривали неща от далечни места и времена.