Огнената планина

Название на Съдбовната планина, което е превод на елфическото име „Ородруин”.