Огънатия свят

Името на света след унищожението на Нуменор и преместването на Валинор в края на Втората епоха. Тогава светът бил „огънат” (направен кръгъл) и само елфите имали възможността да следват Правия път към Неувяхващите земи.