Оин (син на Гроин)

Синът на Гроин бил едно от джуджетата, които последвали Торин Дъбощит, за да си възвърнат Еребор от Смог. По-късно придружил Балин до Мория, и там бил погубен в неуспешен опит да си възвърне Хазад-дум.