Ородрет (човек)

Шестнадесети властващ наместник на Гондор, който наследил наместничеството от баща си Белектор I. Бива наследен от сина си Ектелион I.